Motie: Geen nieuwe Rijnbrug

De Regiowatcher

verzoekt de gemeenteraad van Rhenen, de tweede kamer en het kabinet

om per direct te stoppen met verder onderzoek naar vervanging van de Rijnbrug. Vervanging van de Rijnbrug zal de verkeersoverlast niet stoppen. De overlast wordt veroorzaakt door de verkeerslichten.

en gaat over tot de orde van de dag.